Tietoa kouluvierailuista

Hei opettaja! Hienoa, että löysit tänne. Tältä sivulta löydät kaiken olennaisen tiedon liittyen kouluvierailuihin. Luethan ohjeet läpi ennen tilausta!

Kouluvierailu tilataan sähköisellä tilauslomakkeella. Kouluvierailukoordinaattori vahvistaa jokaisen tilauksen sähköpostitse ja ilmoittaa vierailijan nimen ja yhteystiedot kohtuullisen ajan kuluessa ennen toivottua vierailuajankohtaa. Tämän jälkeen kouluvierailija ottaa yhteyttä opettajaan sopiakseen vierailuun liittyvistä käytännön asioista. Paras yhteydenpitoväline vierailijan kanssa on sähköposti, jolloin vierailusta sovitut asiat jäävät molemmille kirjattuna muistiin.

Opettajan läsnäolo

On ehdottoman tärkeää, että opettaja on läsnä koko vierailun ajan. Lähettiläs tulee kutsuvieraaksi opettajan pitämälle tunnille - hän ei korvaa opettajaa oppitunnilla. Lähettiläillä ei joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ole pedagogista taustaa, vaan he tulevat kouluun vierailulle ympäristökansalaisen roolimalleina.

Toivomme, että opettaja osallistuu tarpeen mukaan keskusteluun ja auttaa vierailijaa innostamaan oppilaita. Kokemuksemme mukaan sellaiset vierailut, joissa sekä vierailija että opettaja ovat innostavina esimerkkeinä, onnistuvat parhaiten. Opettaja on vastuussa oppilaista sekä järjestyksenpidosta vierailun ajan.

Oppilasmäärä ja vierailun kesto

Vierailun suosituskesto on 45-60min. Teemme lähinnä luokkakohtaisia vierailuja, joten emme valitettavasti voi toteuttaa esim. auditoriotilaisuuksia isommille ryhmille. Maksimiryhmäkoko vierailulla on noin 25-30 oppilasta. Jos ryhmät ovat kovin pieniä, voidaan kaksi ryhmää yhdistää vierailun ajaksi. Mikäli koulussanne järjestetään aiheeseen liittyviä teemapäiviä tai -viikkoja, niin voimme toki yhdessä pohtia erilaisia ratkaisuja.

Kustannukset

Kouluvierailut ovat kouluille maksuttomia. Mikäli tilaat vierailijan koululle koko päiväksi, toivomme, että koulu voisi tarjota vierailijalle ruoan. Oppimateriaali on vapaasti opettajien käytettävissä.

Jos tilaat useamman vierailun

Yksi opettaja voi kootusti tilata vierailijan useamman saman koulun opettajan tunnille sovittuaan asiasta kollegoidensa kanssa. Tällöin on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että myös muut vierailijan vastaanottavat opettajat ovat tietoisia vierailun käytänteistä, vierailun kestosta ja sisällöstä, mahdollisista tauoista ja muista asioista, joista on sovittu suoraan vierailijan kanssa. Yhteysopettajan vastuulla on välittää nämä tiedot kaikille niille opettajille, joiden tunnilla lähettiläs vierailee.

Jos lähettiläs on koululla koko päivän, pitää hänelle varata vähintään yksi noin puolen tunnin mittainen tauko päivän aikana. Toivottavaa on, että koulu voisi tarjota vierailijalle ruoan, jos vierailija on koululla koko päivän.

Vierailut erityisryhmille

Materiaalimme on laadittu yleisopetuksen ryhmille. Vierailijoillamme ei joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ole erityispedagogista taustaa. Mikäli tilaat vierailun erityisryhmälle, korostuu opettajan rooli vierailulla. Vierailijan kanssa on hyvä keskustella ryhmästä ja sen erityistarpeista etukäteen ja suunnitella yhdessä vierailijan kanssa, miten vierailusta rakennetaan antoisa juuri Sinun ryhmäsi huomioiden. Myös yleisopetuksen ryhmistä ja opettajan toiveista vierailua koskien voi ja saa keskustella vierailijan kanssa etukäteen. Kokemuksemme mukaan vierailut erityisryhmille ovat olleet erittäin mieluisia puolin ja toisin, kun ne on valmisteltu hyvin ennakkoon yhdessä opettajan kanssa.

Palaute

Kouluvierailukoordinaattori kerää palautteet vierailuista sekä opettajilta että vierailijoilta. Palaute on meille todella tärkeää. Sen perusteella kehitämme toimintaamme. Sekä risut että ruusut ovat tervetulleita! Toivomme, että vastaat opettajan sähköiseen palautekyselyyn mahdollisimman pian vierailun jälkeen.