Vilka frågor?

Instruktion för läraren

För att genomföra frågesporten behövs en person som ska se till att bildkarusellen ovan sköts eller svaren läses högt. Dessutom behövs en person som ska vara domare. Om man ska räcka upp handen för att ge frågan, då ger domaren ordet åt den som räckte upp handen först. Om den personen ger fel fråga, då ger domaren ordet åt den nästa som räckte upp handen.

Alternativt kan man ge frågorna genom att skicka dem till tavlan från egen mobil, till exempel med Padlet (https://fi.padlet.com). Då iakttar domaren vems fråga som först visade sig på tavlan. Eftersom tavlan är frågeplattformen ska ledaren endast läsa svaren. Frågesporten kan även genomföras som grupparbete.

I bildkarusellen finns en detaljerad instruktion för eleverna. Uppgiften är för grupper som redan är insatta i grunderna för cirkulär ekonomi.

Vilka frågor? Frågesporten