Tekstiilit ja kiertotalous

Tämä materiaali liittyy tekstiileihin ja kiertotalouteen. Tehtävämateriaali sopii tekstiilityön sekä kuvataiteen oppitunneille yläkouluihin sekä oppiaineiden väliseen yhteistyöhön. Materiaali sisältää mielikuvituksen käyttöä vaativan suunnittelutehtävän "TEE-paita", jossa on tarkoitus käsitellä kulutuskulttuuria, kestäviä materiaaleja ja materiaalien uudelleenkäyttöä mielikuvituksen keinoin. Tarkoituksena on pohtia kulutustuotteiden elinkaarta ja käyttöikää oppilaan oman kulutuksen kautta ja keksimällä itse aivan uudenlaisia vaihtoehtoja.

TEE-paita

Luokassa orientoidutaan aiheeseen opettajan alustusmateriaalin A-C avulla. Varsinainen suunnittelutehtävä D löytyy materiaalin lopusta. Alustus on hyvä käydä läpi ainakin osittain ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä. Mikäli kiertotalous ei ole oppilaille entuudestaan tuttu, niin siihen voidaan tutustua esimerkiksi tämän videon avulla. 

A: We are still the same

Katsotaan taiteilija Kaarina Kaikkosen teoksen "We are still the same" syntymisestä kertova video. Kesto: 1m:29s. Taiteilija käyttää teoksissaan materiaalinaan käytettyjä vaatteita. Mitä ajatuksia tämä herättää? Keskustelkaa luokassa.

 

B: Elinkaari

Tutustutaan tavallisen T-paidan esimerkki-elinkaareen yhteisesti ja sitten pohditaan, millainen elinkaari olisi, jos se noudattaisi paremmin kiertotalouden periaatteita. Missä kohdissa olisi korjattavaa?

B1: Esimerkki-elinkaari

 

1. Raaka-aineet ja materiaalien tuotanto 

2. Kankaan valmistus 

3. Suunnittelu

4. Ompelu ja viimeistely (yksityiskohdat, tuotelaput ja merkit)

5. Kuljetus usein lentokoneella tai rahtilaivalla ja varastointi tukuissa. Euroopassa on myös tehtaita, joihin vaatteita tuodaan suurissa erissä pohjoismaihin jatkojakelua varten. 

6. Myynti ja markkinointi esimerkiksi liikkeissä ja netissä

7. Ostaminen, käyttö ja pesu

8. Kierrätys (vaihtaminen, antaminen, lainaaminen.), esimerkiksi kirpputorit.

9. Uudelleen käyttö ja hävitys. Esim. Vaatekeräyksiin ja tekstiilien keräyspisteille.

 

Suomessa tulee vaatejätettä joka vuosi n. 14kg / asukasta kohden. Laskekaa, kuinka paljon vaatejätettä Suomessa tulee vuodessa yhteensä.

 

B2: Elinkaari kiertotaloudessa

Millainen olisi esimerkkivaatteen elinkaari, jos se noudattaisi paremmin kiertotalouden periaatteita? Mitä vaiheita jäisi pois? Mitä tulisi tilalle (tyhjät rinkulat)? Kuvan voi tulostaa oppilaille ryhmätehtäväksi tai luokka voi pohtia kysymyksiä yhteisesti.

 

Pohdinnan avuksi:

Tyhjissä rinkuloissa voisi olla esimerkiksi vaatelainaamoja, vuokrauspisteitä, vaatteiden huolto- ja korjauspalveluita myyviä yrityksiä, leikkuujäte otettaisiin talteen, materiaali voisi olla käytettyä ja kierrätettyä, vaate suunniteltaisiin pitkäikäiseksi ja kestäväksi, käytetyt materiaalit tulisi olla helppo ottaa talteen ja uudelleenkäyttää vaatteen käyttöiän lopussa ja tämä huomioitaisiin jo suunnitteluvaiheessa, napit ja langat voitaisiin käyttää uudelleen jne. Missä vaiheessa kuviota tapahtuisi mikäkin?

Opettaja, mikäli haluat perehtyä aiheeseen tarkemmin, niin löydät lisätietoa tekstiilien kiertotaloudesta ja vinkkejä kiinnostavista aiheeseen liittyvistä muista artikkeleista täältä:

https://vttblog.com/2018/04/03/tekstiilien-kiertotalous-helppoa-vai-vaikeaa/

 

C: Ryhmätyö

Etsitään erilaisia vaatemainoksia internetistä tai aikakausilehdistä. Pienryhmissä oppilaat valitsevat mainoksen ja esittelevät sen muille luokassa. Miten vaatteita myydään kuluttajille? Pohditaan mainosten kuvia ja niiden antamaa viestiä kuluttajille. Pohditaan, mitä kuluttajaan vetoavia keinoja niissä on käytetty. Löytyykö mainoksista mainintaa ympäristöarvoista?

 

D: TEE-paita

Tarvittavat materiaalit:

Piirustus paperia A4 / A3, lyijykyniä, pyyhekumeja ja värikyniä. Tehtävä soveltuu monille eri tekniikoille mm: Sekatekniikka (piirustus-maalaus) ja kuvakollaasitekniikka. Kuvakollaasiin tarvitaan erilaisia
aikakausilehtiä, saksia ja liimapuikkoja. Vaihtoehtoisesti tehtävän voi myös tehdä tietokoneella kuvankäsittelyohjelmilla esim. Photoshop tai 3D-mallinnosohjelmia hyödyntämällä.

Tehtävä:

Oppilaat suunnittelevat yhden TEE-paidan, joka kestää heidän omassa käytössään viisi vuotta. Käytön jälkeen TEE -paidalle suunnitellaan uusi elämä kiertotalouden mallin mukaisesti. Omat TEE-paita -suunnitelmat toteutetaan sopivalla tekniikalla 

Oppilaille tehtävä: TEE-paita

Suunnittele TEE-paita ja tee esittely/video luokkaan (blogiin / sosiaaliseen mediaan) paidastasi. Tehtävänä on suunnitella yksi TEE - paita, joka kestää omassa käytössäsi viisi vuotta. Käytön jälkeen TEE -paitasi saa uuden elämän. Keksi minkä!

Pohditaan, miten mainoksista opituilla keinoilla voidaan mainostaa omaa TEE-paitaa ja tehdään lyhyt esittely/video omasta työstä. Ripustetaan valmiit suunnitelmat TEE -paidoista esille ja esitellään omat esittelyt/videot luokassa. Jakamalla teokset opitaan muiden tekemistä töistä!

Ideointikysymyksiä oppilaille: 

Mieti montako paitaa omistat? Mitä jos pärjäisit yhdellä? Minkälainen se olisi? Mikä on trendikästä nyt? Miksi? Kuinka usein trendit muuttuvat? Entä vuoden päästä, viiden vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä? Minkälainen olisi paita, jota olisi mahdollista muokata, muuttaa ja siihen olisi mahdollista ladata digitaalisesti erilaisia värejä, logoja ja kuoseja? 

 

Lukemista:

http://www.puhtaatvaatteet.fi/vaatetusteollisuudesta/

http://eetti.fi/vastuullisia-vaatteita/vaatealan-eettiset-ongelmat