Kohti unelma-ammattia

Tehtävät on suunniteltu oppilaanohjauksen tunneille yläkouluun. Materiaali tarjoaa mahdollisuuden ottaa kiertotalous osaksi ohjaustyötä. Kiertotalouden rooli eri aloilla tulee tulevaisuudessa kasvamaan. On tärkeää, että tämä huomioidaan myös oppilaanohjauksessa.

 

Tehtävä 1 - Ellen MacArthur

Katsotaan luokassa video, jolla Ellen MacArthur kertoo hämmästyttävän tarinansa siitä, miten hän löysi unelma-ammattinsa. Samalla oppilaat saavat lisätietoa kiertotaloudesta. Tähän Youtube-videoon voi valita suomenkielisen tekstityksen. Avaa video

Videon jälkeen voidaan pohtia yhteisesti luokassa/pienryhmissä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

1 Mikä oli Ellenin unelma lapsena? 

2 Mitä sellaista Ellenille tapahtui koulussa, jonka perusteella hän lopulta päätyi lähtemään purjehdukselle?

3 Mitä Ellen kertoi matkan vaarallisimmasta vaiheesta?

4 Mitä Ellen oppi purjehdusmatkallaan?

5 Mitä Ellen tarkoittaa puhuessaan siitä, että maapallon resurssit eivät tule riittämään?

6 Miksi luulet, että Ellen luopui purjehduksesta ja valitsi toisen ammatin?

7 Mitä me voisimme oppia Ellenin valinnoista?

8 Mikä on sinun unelmasi? Voivatko unelmat muuttua elämän varrella?

 

Tehtävä 2 - Haastattelu

Valitse sinua kiinnostava ammatti. Etsi sen jälkeen henkilö, joka työskentelee sinua kiinnostavassa ammatissa. Opo voi auttaa haastateltavan etsimisessä, jos se tuntuu vaikealta. Ota haastattelemalla ammatista tarkemmin selvää alla olevien esimerkkikysymysten avulla. Kirjoita vastaukset ylös tai nauhoita haastattelu. Muista pyytää nauhoitukseen lupa.

1 Miten haastateltava päätyi nykyiseen ammattiin?

2 Mitä haastateltava on opiskellut? Olivatko ympäristöasiat jollain tavalla esillä opiskeluissa?

3 Millaista alan opiskelu oli ja mitä se vaatii opiskelijalta?

4 Millaista työ on?

5 Ovatko ympäristöasiat/kiertotalous jollain tavalla esillä työtehtävässä? Miten?

Jos haastateltava ei tiedä, mitä kiertotalous tarkoittaa, niin voitte katsoa yhdessä tämän lyhyen esittelyn kiertotaloudesta. Avaa video 

6 Tehdäänkö työtä yksin, pareittain vai ryhmissä?

7 Miten haastateltavan työpaikalla ja yleisesti alalla näkyy kiertotalous?

8 Millaiselle ihmiselle kyseinen työ tai työpaikka sopii?

9 Millaisessa ympäristössä työtä tehdään ja millaiset ovat työajat?

10 Edellyttääkö työ jatkuvaa elinikäistä oppimista?

11 Miten työn sisältö ja työympäristö ovat muuttuneet viimeisten 10 vuoden aikana?

12 Ovatko ympäristöasiat työssä nykyisin enemmän esillä kuin ennen? Miten?

13 Millaisia muutoksia työtehtäviin liittyen on odotettavissa tulevaisuudessa?

14 Mikä on alan työtilanne? Entä palkkaus?

15 Mikä on työssä parasta ja mikä haastavinta?

x Keksi itse pari lisäkysymystä!

 

Tehtävä 3 - Ammattiesittely 

Valmistele 5 min pituinen ammattiesittely. Etsi netistä lisää tietoa ja hyödynnä tekemääsi haastattelua esityksen runkona. Pohdi samalla, voisitko itse harkita kyseistä ammattia. Selvitä mahdollisuuksien mukaan, miten kiertotalouden eri teemat huomioidaan valitsemassasi ammatissa tai ideoi itse. Kerro myös ketä tai keitä haastattelit, milloin ja missä. 

Valmistaudu pitämään ammattiesittely omalle luokallesi. Esitykset voi pitää myös pareittain etenkin, jos kaksi oppilasta on päätynyt haastattelemaan saman ammatin edustajia.  

 

Oheismateriaalia opettajille ja oppilaille:

Lisätietoa ammateista löytyy www.ammattinetti.fi palvelusta.

Ellen MacArthurista lisätietoa löytyy täältä: https://en.wikipedia.org/wiki/Ellen_MacArthur