Kiertotaloutta kotitalousopetukseen!

Opettajan ohjeet

 

Oppituntisuunnitelma on vaiheistettu useampaan osaan, jotta sitä voi joustavasti ja koulukohtaisesti halutessaan jaksottaa myös usealla oppitunnilla käsiteltäväksi. Kaikkien vaiheiden läpikäyminen oppilaiden kanssa edellyttää useampia oppitunteja. Vaiheita voi toteuttaa myös itsenäisesti muun opetuksen ohessa.

 

Materiaali sopii osin myös ilmiöopetukseen. Tehtävien oheen on laadittu vinkkejä, kuinka tehtävissä voidaan hyödyntää yhteistyötä yli oppiainerajojen.

 

ENNEN OPPITUNTIA - KOTITEHTÄVÄ

 

Kiertotaloustuntia edeltävällä oppitunnilla oppilaille annetaan kotitehtäväksi ottaa valokuva jostain kotona olevasta ja herkästi pilaantuvasta elintarvikkeesta. Valokuvat otetaan mukaan kiertotaloustunnille, jossa niitä voidaan hyödyntää yhteisen keskustelun tukena 2. vaiheessa.

 

1. VAIHE

 

Opettaja käy oppilaiden kanssa läpi "Syö hyvin ja tee hyvää" powerpoint-esityksen hävikkiruoasta ja kiertotalouden mukaisesta ruokavaliosta. Esitys sisältää opettajan vetämän osion sekä keskustelukysymyksiä oppilaille. Esityksestä voi hyödyntää oppitunnin kannalta oleellisimmat diat.

 

Esitys: Syö hyvin ja tee hyvää – ilmastoystävälliset ruokavalinnat ja ruokahävikin vähentäminen

 

2. VAIHE

 

Tutkitaan mitä raaka-aineiden tähteitä tällä hetkellä kotitalousluokasta löytyy. Tehtävänä on suunnitella yhdessä kiertotalouden periaatteita noudattava resepti, jossa hyödynnetään kaapeista ja pakastimesta löytyneitä raaka-aineita, jotka ovat vaarassa joutua hävikkiruoaksi. Tavoitteena on mahdollisimman pieni hävikkiruoan määrä. Oppilaiden käyttöön annetaan myös opettajan harkinnan mukaan kotitalousluokan kuiva-ainevarastot sekä mahdollisesti muita yleisesti aina kaapista löytyviä raaka-aineita.

 

Valmistettavan ruokalajin valinnassa oppilaat voivat tukeutua oppikirjoihin ja opettajaan. Tarvittaessa opettaja voi osallistua ruokalajien ideoimiseen ja auttaa oppilaita esimerkiksi antamalla suoraan valmiita resepti-vaihtoehtoja.  Reseptin suunnittelussa ja valinnassa on otettava huomioon valmistusaika, jotta ruoka saadaan valmiiksi kotitalousoppituntien aikana. Opettaja on mukana tukemassa ja tuo esiin myös muita mahdollisia kriittisiä kohtia, joita voivat olla esimerkiksi ruoanlaittoprosessin kulku, käytettävien raaka-aineiden ominaisuudet ja suunnitelman realistisuus. Kun resepti on hyväksytetty opettajalla, oppilaat valmistavat ruoan valitsemansa tai suunnittelemansa reseptin mukaan. Valmiita oppikirjareseptejä voidaan myös yhteisesti muokata enemmän kiertotaloushenkisiksi.

 

 

Lopuksi keittiö siistitään ja pöytä katetaan kauniiksi. Kattauksessakin on hyvä huomioida kiertotalousteema. Esimerkiksi koristeiden valinnassa ja tekemisessä voidaan hyödyntää kiertotalouden mukaista ajatustapaa ja käyttää esimerkiksi luonnosta löytyviä koristeita tai hakea paperinkeräyslaatikosta poisheitettyjä papereita, joista voidaan askarella pöytäkoristeita. Tämä vaihe voidaan toteuttaa myös erikseen aiemmalla oppitunnilla yhteistyössä kuvataideopetuksen kanssa.

 

Yhteisen ruokailun aikana oppilaat voivat kertoa, mitä raaka-aineita päätyivät käyttämään, miten ruoanlaitto onnistui ja oliko lopputulos itselle mieluinen. Sen jälkeen voidaan keskustella yleisesti ruokahävikistä ja sen välttämisestä. Jokainen voi myös kertoa, mikä on oma kiertotalous-suosikkiruoka ja esitellä kotoaan ottamansa kotitehtävä-valokuvan.

 

 

Vinkki: Luokka voidaan tarvittaessa jakaa pienryhmiin seuraavalla tavalla, jotta vältetään kilpailu suosituimmista tähteistä: jälkiruokaryhmä, pääruokaryhmä sekä kattausryhmä.

 

Vinkki: Kun ruokapöytä on katettu, niin se kannattaa valokuvata tai videoida. Kuvaa voi hyödyntää myöhemmin posteri/traileri-tehtävässä (kts. alla).

 

Variaatio 1: Tässä variaatiossa oppilaat osallistetaan tähteiden etsimiseen.Ajan salliessa koulun keittiöstä tai lähikaupoista voidaan pyytää projektia varten tähteitä ja hävikkiruoaksi päätymässä olevia tuotteita. Vaihtoehtoisesti oppilaita voidaan etukäteen pyytää tuomaan oppitunnille kotoaan jokin elintarvike, joka on vaarassa joutua hävikiksi. Hygieniasyistä oppitunnille tuotu elintarvike on hyvä näyttää opettajalle, joka voi tarkistaa voiko kyseistä elintarviketta vielä käyttää. Opettaja voi käyttää elintarvikkeen tutkimisessa näkö-, haju- ja tuntoaistia ja samalla opettaa, kuinka niitä voi tässä yhteydessä hyödyntää. Samalla opettaja voi osallistaa myös oppilaat tutkimaan elintarvikkeita ja niiden käyttökelpoisuutta.

 

Variaatio 2: Opettaja jakaa löytyneet raaka-aineet valmiiksi pieniin laatikoihin sen sijaan, että oppilaat jakavat tuotteet omatoimisesti.

 

3. VAIHE

 

Kotitalousluokan bioroskikset tyhjennetään yhdessä. Sen jälkeen punnitaan, kuinka pieni määrä ruokaa on heitetty pois ja tutkitaan miten käytössä olevia ja poisheitettäviä ruoka-aineita voisi vielä hyödyntää. Tässä vaiheessa voidaan myös kriittisesti pohtia, olisiko jossain vaiheessa oppituntia voitu toimia vieläkin paremmin jätettä minimoiden. Lopuksi voidaan tutkia, kuinka paljon poisheitetty ruoka on maksanut. Tulokset kirjataan ylös.

 

 

4. VAIHE

 

Luokka jaetaan 4-5 oppilaan pienryhmiin. Jokainen ryhmä tekee oman posterin/trailerin ruokahävikistä. Tavoitteena on kertoa muille oppilaille:

 

1 Miksi ruokahävikin minimoiminen on tärkeää?

2 Mitä tarkoitetaan käyttökelpoisella elintarvikkeella? Mitä eroa on parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä merkinnöillä?

3 Miten ruokahävikkiä voi pienentää kotona ja kotitaloustunnilla?

Vinkki: Miettikää, mistä ruoan valmistusprosessi alkaa ja mihin se päättyy. Huomioikaa kaikki vaiheet.

 

Posteri:

Tehkää posteri tietokoneella tai käsin kartongille. Lisätkää mukaan kuvia. Kuvat voitte piirtää itse, niitä voi etsiä lehdistä tai ottaa itse havainnollisia valokuvia, jotka tukevat tekstiä. Hyvä posteri on informatiivinen, selkeä ja houkutteleva. Posterit kerätään lopuksi luokan seinälle näyttelyksi. Jokainen pienryhmä esittelee muille oman posterinsa. Tämä tehtävä voidaan toteuttaa yhteistyössä kuvataideopettajan kanssa.

 

Traileri:

Tehkää tiivis informatiivinen 2-4min kestoinen video aiheesta ruokahävikki. Hyvä traileri on selkeä, informatiivinen ja loogisesti etenevä. Tämä tehtävä voidaan toteuttaa yhteistyössä äidinkielen ja kuvataideopettajan kanssa.

 

Tietoa voi etsiä oppikirjoista ja esimerkiksi alla olevien linkkien avulla:

 

Tietoa ruokahävikistä

Ekokokki

Älä heitä ruokaa pois!

Ilmastomyönteinen ruoka