Kiertotalous tutuksi taiteen keinoin

Kiertotalous koskettaa tulevaisuudessa kaikkia aloja ja ammatteja. Taiteen keinoin saadaan uusia näkökulmia ja keksitään luovia ratkaisuja. Nämä ovat kiertotaloudessa keskeisiä taitoja! Tämä tehtäväpaketti käsittelee kiertotalouden teemoista liikkumista ja yhteiskäyttöä.

Tehtäväpaketti sisältää kaksi pääosiota. Materiaali on suunniteltu siten, että osiot ja niiden eri vaiheet käydään järjestyksessä läpi. Materiaalia voi kuitenkin hyödyntää myös siten, että jättää halutessaan viimeisen rakentelu-tehtävän pois. Mikäli oppilaat jo tuntevat kiertotalouden keskeiset periaatteet, niin voidaan hypätä suoraan osioon kaksi. Osio 2: "Tulevaisuuden kulkuneuvo" on yhdistettävissä muihin kiertotalousnetti.fi sivuston tehtäviin esimerkiksi "Suunnittele kiertotalouskaupunki" -tehtävään.

 

OSIO 1: Mitä on kiertotalous ja miksi sen ymmärtäminen on tärkeää?

Orientaatio kiertotalouteen

Katsotaan luokassa kiertotalouteen orientoiva video, jonka jälkeen tehdään paritehtävä.
 

 

Nopea kertaustehtävä videon jälkeen pareittain:

Kerro, miten selittäisit omin sanoin kaverillesi, mitä tarkoittaa kiertotalous?

Miettikää yhdessä, mitä kaikkea ihmiset voisivat jakaa ja käyttää yhteisesti.

 

Tarinointi- ja piirustustehtävä

Opettajalle aluksi:

Jaa oppilaat 3-5 oppilaan ryhmiin. Tarvittavat materiaalit: Piirustuspaperia koko: A3 / A2, lyijykyniä ja pyyhekumeja. Lisäksi voi käyttää puuvärejä ja / tai tusseja.

Jokainen oppilas ja ryhmän jäsen piirtää ripeästi vuorotellen yhden alla olevan numeroidun tarinan tehtävän, yhteiselle isolle paperille (n. 3-5min/ tehtävä), jolloin lopuksi paperilla on kuvallinen tarina eli sarjakuva. Yhteiseen kuvaan voi myös kirjoittaa. Opettaja lukee yksitellen yhden tehtävän kerrallaan (numerot 1-8) ja kehottaa oppilaita piirtämään ripeään tahtiin.

Tarinan kysymykset:

(Jokaisella numerolla vaihtuu piirtäjä paitsi viimeinen nro. 9 on yhteistyö.)

1 Ensimmäinen ryhmästä keksii ja piirtää tarinalle päähenkilön.

2 Päähenkilö löytää kadulta/vintiltä/varastosta vanhat avaimet hiukan ränsistyneeseen kulkuneuvoon. (Keksi ja piirrä minkälainen kulkuneuvo se on.)

3 Päähenkilö miettii kenelle kulkuneuvo on kuulunut ennen häntä ja löytää avainnipusta vuosiluvun ja nimen. (Piirrä avaimet ja keksi kenelle kulkuneuvo on kuulunut. Mitä avaimissa lukee?)

4 Päähenkilö miettii, miltä edellinen omistaja näyttänyt ollessaan kulkuneuvossa? (Piirrä edellinen omistaja kulkuneuvon päällä/sisällä)

5 Päähenkilö suunnittelee, miten tuunaa ja kunnostaa kulkuneuvon itselleen. Sitten hän ottaa itsestään selfien puhelimellaan. (Piirrä kunnostettu kulkuneuvo ja selfie)  

6 Päähenkilö huomaa kunnostettuaan kulkuneuvon, että rakennusvaiheessa on sattunut perustavanlaatuinen virhe. Hän purkaa ja lajittelee kulkuneuvon eri osat ja levittää ne erilleen. (Piirrä osat)

7 Hän pohtii ja selvittää mihin ja miten kierrättää kulkuneuvon eri osat. Voisiko niitä myydä? ( Piirrä / kirjoita mihin?)

8 Päähenkilön purkaessa hän huomaa, että esineen sisällä on jotain arvokasta. ( Keksi ja piirrä mitä?)

9 Keksikää yhdessä ryhmän kesken miten tarinanne loppuu ja piirtäkää se paperille. 

OSIO 2: Liikkuminen tulevaisuudessa

Osio 2. sisältää vaiheet 2A, 2B, 2C:

2A: Katsotaan video ja poimitaan käsitteet.

2B: Suunnittelu: Tulevaisuuden kulkuneuvo. Piirustus, maalaus, kuvakollaasi, kuvankäsittelyohjelmat ja 3D

2C: Rakentaminen: Tulevaisuuden kulkuneuvosta pienoismalli

 

2A: Kiertotalous, lineaarisen talousmallin vaihtoehto

Katsotaan alla oleva video ja poimitaan sieltä seuraavat käsitteet:

Lineaarinen talousmalli

Yhteiskäyttö

Kimppakyytipalvelu

Uusiutuvat energianlähteet

 

Nopea kertaustehtävä videon jälkeen luokassa:

Keskustellaan luokassa yhteisesti siitä, mikä on videon keskeinen sanoma. Lisäksi kerrataan poimitut käsitteet ja mietitään yhteisesti opettajan johdolla, mitä ne käytännössä tarkoittavat. 

Paritehtävä: Miettikää mitä uusia palveluita voisi kehittää ja yhdistää kimppakyytipalveluun?

 

2B: Suunnittelutehtävä - Tulevaisuuden kulkuneuvo

1. Lataa erillinen opettajalle tarkoitettu liite tehtävän alustusta varten:

Liite: Tulevaisuuden kulkuneuvon alustus, opettajan pdf-versio

2. Opettajalle tarvittavat materiaalit:

Piirustuspaperia A4 / A3, lyijykyniä, pyyhekumeja ja värikyniä. Tehtävä soveltuu monille eri tekniikoille mm: Sekatekniikka (piirustus- maalaus) ja kuvakollaasitekniikka. Kuvakollaasiin tarvitaan erilaisia aikakausilehtiä, saksia ja liimapuikkoja. Vaihtoehtoisesti tehtävän voi myös tehdä tietokoneella kuvankäsittelyohjelmilla esim. Photoshop tai 3D mallinnos ohjelmia hyödyntämällä.

Tehtävä on mielikuvitusta hyödyntävä suunnittelutehtävä, jossa on tarkoitus pohtia kulkuneuvoja uudella tavalla ja itse keksimällä. Piirretään suunnitelmat piirustuspaperille.

3. Ohjeistus oppilaille:

Luo oma tulevaisuuden kulkuneuvo

On vuosi 2035 ja ihmisten liikkuminen maapallolla on muuttunut huomattavasti nykypäivästä vielä ympäristöystävällisemmäksi. Vuonna 2035 kaikki ihmiset käyttävät yhteisiä ja lainattavia kulkuneuvoja. Ne eivät ole busseja, raitiovaunuja tai esim. lentokoneita vaan aivan uudenlaisia kimppakulkuneuvoja. Niissä on käytetty kierrätettäviä osia nykypäivän kulkuneuvoista ja ne voivat liikkua aivan uudella keksimälläsi tavalla.

Sinun tehtäväsi on olla tulevaisuuden suunnittelija, joka pohtii ja suunnittelee insinööreille ja kulkuneuvojen valmistajille, miltä tulevaisuuden kulkuneuvot näyttävät! Mieti, miten sekä millä tulevaisuuden ympäristöystävällisellä energialla ne kulkevat? Mitä värejä niissä on? Muotoja? Miten niissä on hyödynnetty tällä hetkellä jo olemassa olevien kulkuneuvojen osia? 

Tekijä ja kuvaaja: Sakari Kannosto

Kuva: Sakari Kannosto, tekijä: Sakari Kannosto

Kiertotalouden periaatteita noudattaen vastuulliseen suunnittelutyöhön kuuluu, että

1. Kulkuneuvo soveltuu yhteiskäyttöön.

2. Jo suunnitteluvaiheessa pohditaan, mitä materiaaleille tapahtuu, kun kulkuneuvon käyttöikä loppuu. Suunnittele valmiiksi uusi käyttötarkoitus kulkuneuvon sisältämille eri osille.

3. Tärkeää on myös huomioida, että kulkuneuvo on huolettavissa ja korjattavissa. Kertakäyttökulttuuri ei sovi kiertotalouteen.

Suunnittele oma tulevaisuuden kulkuneuvosi ja piirrä, maalaa tai toteuta se kuvakollaasin keinoin. Keksi omalle tulevaisuuden kulkuneuvollesi nimi.

Opettajalle:

Ripustetaan valmiit piirustukset esille ja esitellään omat tulevaisuuden kulkuneuvot luokassa. Sen jälkeen muut voivat esittää kysymyksiä tekijälle!

 

2C: Tulevaisuuden kulkuneuvosta pienoismalli - Rakentelutehtävä

Rakenna kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä pienoismalli suunnittelemastasi tulevaisuuden kulkuneuvosta leikkaamalla, liimaamalla ja yhdistelemällä erilaisten materiaalien osia ja palasia. Vaihtoehtoisesti tehtävän voi myös tehdä tietokoneella kuvankäsittelyohjelmilla tai 3D:nä mallinnosohjelmilla. Huomio, että pienoismallin ei tarvitse olla oikeasti toimiva prototyyppi vaan voit myös irroitella/hassutella tehtävässä ja käyttää mielikuvitustasi.

Opettajalle:

Rakentelutehtävää varten varaa runsaasti erilaisia materiaaleja oppilaille.

Hyviä kierrätysmateriaaleja ovat esim. Pahvit, muovit, puu palaset, vanhat lelujen osat esim. eri muotoiset palaset, renkaat, propellit, pahvimassapalloja, eri kokoisia puutikkuja, nahka-, kangastilkkuja, puupaloja, metallipaloja, helmiä ja nappeja (kulkuneuvon valoiksi, vivuiksi) yms.

Ilmaisia kierrätysmateriaaleja voi opettajat tilata ainakin pääkaupunkiseudulla kierrätyskeskuksista. Linkki: https://www.kierratyskeskus.fi/myymalat_ja_palvelut/kadentaitopalvelu_napra/ilmaistukku

Välineitä ja työkaluja työskentelyyn: Sakset, pihdit, leikkurit, liimaa (puuliimaa, kuumaliimaa), teippiä riippuen saatavilla olevista materiaaleista.


Rakennetun pienoismallin viimeistely

Käytä lopuksi aikaa pienoismallin viimeistelyyn! Maalaamalla siihen tarttuvilla väreillä ja lisäämällä siihen pieniä yksityiskohtia esim. permanent tusseilla. Tussit tarttuvat muoviin ja ovat myös hyviä pienten osien värittämiseen ja kuvioiden tekemiseen. Pieniä yksityiskohtia tekemällä pienoismallista saa uskottavan ja hienon näköisen!

Opettajalle: Maaleja ja tusseja. Riippuen käytettävistä materiaaleista.

 

Töiden esittely ja palautteita muilta oppilailta

Jokainen kertoo yksitellen omasta työstään muille, jonka jälkeen muut voivat esittää kysymyksiä. Vaihtoehtoisesti voidaan työt esitellä pienryhmissä toisille. Mikäli mahdollista ripustakaa yhdessä valmistuneista teoksista näyttely: Tulevaisuuden kulkuneuvot ja niiden pienoismallit.