Hur fungerar en by med cirkulär ekonomi?

Hur fungerar en by med cirkulär ekonomi? Diskutera!

Någonstans i världen finns en by som fungerar helt i enlighet med principerna för cirkulär ekonomi. I stället för att äga varor delar, hyr och återvinner man dem i denna by. Man gör allt för att undvika svinn, spill och avfall. Byborna sätter värde på miljön och djuren, deras tillvaro grundar sig alltså på respekt för naturen. De äter närproducerad och vegetarisk kost. De bygger helst av trä och återvinningsbara material. Byn kan ha olika typer av gemensam verksamhet och i byn finns företag som specialiserar sig på att sälja tjänster i stället för varor. Inte heller företagen använder naturtillgångar i onödan.

Diskutera vilka lösningar byborna har kommit fram till. Fundera ut:

- Hur byborna tar sig till jobb, skola, hem, hobbyer?

- Hur byborna skaffar sig kläder och andra varor?

- Vad byborna äter? Hur maten produceras och varifrån den kommer?

- Hur byborna bor?

- Hurdana företag som fungerar i byn?

- Vad byborna har för jobb?

- Vad de använder för elektronik och vad de gör med den efter användning?

Begränsa inte era idéer till ny teknologi, utan använd fantasin fritt. Föreställ er också att ni själva bor i byn och vad ni sysslar med där. Ni kan vara t.ex. skolelever, företagare, anställda osv. Resultatet kan t.ex. bli en bild, en video, 3D, en berättelse eller kanske en självbyggd miniatyr. Ni får använda egna metoder. Ge också byn ett namn.