Elintärkeät metsät

Katsomusaineet tarjoavat hienon mahdollisuuden tarkastella kiertotaloutta arvojen ja etiikan kautta. Kiertotalous perustuu tavoitteeseen säilyttää monimuotoinen luonto ja lajien kirjo. Maapallon säilyminen elinkelpoisena kaikille lajeille edellyttää, että metsille ja puille annetaan niille kuuluva arvostus. Kiertotalous liittyy tähän olennaisesti, koska kiertotalouden periaatteiden mukaan luonnonvaroja käytetään mahdollisimman resurssiviisaasti.

Katsomusaineisiin sopivan "Elintärkeät metsät" -tehtäväpaketin avulla oppilaat pohtivat jatkuvaan metsien vähenemiseen johtavien tekojen taustalla vallitsevaa arvomaailmaa ja sitä, mitä voisimme tehdä toisin.

Materiaalipaketti koostuu kolmesta osiosta (A-C), joista opettaja voi valita ryhmälleen sopivimmat. Materiaali on laadittu erityisesti elämänkatsomustiedon sekä uskonnon ops:n pohjalta, mutta se sopii osin myös oppiaineiden väliseen yhteistyöhön (esim kuvataide, materiaalin osio C).

Ohjeet ja tarvittava materiaali:

Lataa opettajan käyttöön tarkoitettu: "Elintärkeät metsät -opettajan esitys". Oppilaille taas on tarkoitettu "Elintärkeät metsät -tekstipaketti" tehtävien tueksi. Sivumäärä 3.