Äidinkieli ja kiertotalous

Materiaali on suunniteltu yläkouluun äidinkielen oppitunneille. Osa tehtävistä sopii myös eri oppiaineiden väliseen yhteistyöhön, jolloin tehtävä on merkitty tähdellä. Voit käyttää tehtävien tekemiseen useamman oppitunnin tai halutessasi poimia juuri omalle ryhmällesi sopivimmat tehtävät.

 

Tehtävien tekemistä voi helpottaa, jos oppilaille on jo pidetty orientaatiotunti kiertotalouteen. Sitä varten voit tilata Luonto-Liiton kiertotalousvierailijan oppitunnillesi. Vaihtoehtoisesti voit pitää orientaation itsekin kiertotalousnetistä löytyvillä valmiilla orientaatiomateriaaleilla. Oppilaille voi myös näyttää kiertotalouden opetusvideot.

 

 

Tehtävät

 
1. Lue ja etsi oikea käsite
 

Etsi kiertotaloutta käsittelevästä "Muutos kohti kiertotaloutta" tekstistä määritelmiä vastaavat käsitteet ja alleviivaa ne. Oppilaille tarkoitetun tehtävän ja tekstin (pdf, kaksi sivua) voit avata ja tulostaa tästä. Alla on opettajaa varten oikeat vastaukset.

 

Valtiomuoto, jonka kansalaisilla on korkea elintaso ja hyvin järjestetty sosiaaliturva. (hyvinvointivaltio)

Yhteiskunnassa vallitseva tapa, jossa tavara ostetaan ja sitä käytetään hetki. Sen jälkeen se heitetään pois ja tilalle ostetaan uusi vastaava. (kertakäyttökulttuuri)

Henkilö, joka käyttää jotakin hyödykettä, esimerkiksi tavaraa tai tuotetta. (kuluttaja)

Kulutus on suurempaa kuin maapallon rajat kestävät. (ylikulutus)

Merkittävä pitkän aikavälin muutos ilmastossa. (ilmastonmuutos)

Sellainen määrä ihmisiä, jonka ympäristö pystyy elättämään. (kantokyky)

Systeemi, jonka avulla valmistetaan esimerkiksi jotakin tavaraa. (tuotantojärjestelmä)

Kaikki luonnossa oleva, mitä ihminen kykenee hyödyntämään omaksi edukseen. (luonnonvarat)

Tapa käsittää, miten hyödykkeitä tuotetaan, jaetaan, vaihdetaan tai kulutetaan. (talousmalli)

Luonnonvara tai puolivalmiste, jota voidaan jalostaa. (raaka-aine)

Ilmainen tai maksuun perustuva oikeus käyttää toisen omistamaa esinettä. (käyttöoikeus)

Energia, jota saadaan uusiutuvista lähteistä, kuten auringonpaisteesta, tuulesta ja vedestä. (uusiutuva energia)

Verkkosivusto tai sovellus, jonka kautta kuka tahansa voi esimerkiksi vuokrata, myydä tai vaihtaa muun muassa tavaroitaan. (jakamisalusta)

 

 

2. Tehdään ristikoita
 

Oppilaat laativat edellisen tehtävän käsitteistä omia ristikoitaan ja sanalaatikoitaan toisilleen verkko-osoitteessa theteacherscorner.net (Printable Worksheets). Tehtävät tulostetaan ja niitä voidaan tehdä seuraavalla tunnilla tai kotiläksynä.

 
3. Laaditaan rap-sanoitus

Oppilaat laativat pareittain kiertotalousaiheisen rap-sanoituksen, jossa on esiinnyttävä ainakin kuusi ensimmäisessä tehtävässä esiintyvää käsitettä. Käsitteitä saa taivuttaa. Tehtävää voidaan jatkaa siten, että opettaja valitsee yhden sanoituksen, jonka kaksi säkeistöä kopioidaan toiminnallisesti omaan vihkoon. Säkeistöt kiinnitetään esimerkiksi käytävän seinään. Vihko avataan tyhjältä sivulta pulpetille ja säkeistöistä käydään painamassa mieleen yksi säe kerrallaan. Säe kopioidaan vihkoon, joka pysyy koko ajan pulpetilla. Oppilas saa käydä tarkistamassa säkeet seinältä niin monta kertaa, että hän saa ne oikein.

 

*Tehtävää voidaan jatkaa musiikin tunnilla ja myöhemmin voidaan kuvata oma kiertotalousaiheinen musiikkivideo.

 

4. Totta vai tarua?

 

Kiertotalous-tietoutta lisätään kiertotalouteen liittyvän väitetehtävän avulla. Opettaja vastaa väitteiden näyttämisestä. Tarkemmat peliohjeet oppilaille ovat PowerPointissa. Huom! Peli ja sen sisältämät toiminnallisuudet toimivat oikein ainoastaan powerpointin dia-näkymässä.

Pääset avaamaan pelin tästä: Totta vai tarua?

 

 

5. Kiertotalousvisa - Mitä kysytään?

 

Kiertotalous-tietoutta lisätään edelleen "Mitä kysytään?" -tyyppisen visailun avulla. Saat ohjeet avaamalla visailun tästä: "Toisen jäte on toisen aarre"

Avaa powerpoint dia-näkymässä.

Tarkemmat ohjeet opettajaa varten:

Visailun toteuttamiseen tarvitaan yksi henkilö vastaamaan PowerPointista tai vastausten lukemisesta ääneen ja yksi tuomariksi. Jos kysymykset, eli vastaukset, kerrotaan viittaamalla, tuomari antaa puheenvuoron ensimmäisenä viitanneelle.  Jos tämä esittää väärän kysymyksen, tuomari antaa puheenvuoron seuraavana viitanneelle. Jos kysymykset kerrotaan lähettämällä kysymys taululle omasta laitteesta esimerkiksi Padletin (https://fi.padlet.com) avulla, tuomari tarkkailee, kenen kysymys ilmestyy taululle ensimmäisenä. Koska taulu on kysymysalustana, visailun vetäjän täytyy vain lukea vastaukset. Visailu voidaan toteuttaa myös ryhmätyöskentelynä. Tarkemmat ohjeet oppilaille ovat PowerPointissa.

 

6. Sarjakuvatehtävä

 

Lue tarina Kipa Kerskailijasta ja toimi tarinan lopusta löytyvän ohjeen mukaan. Voit avata ja tulostaa tehtävän oppilaille tästä: Kipa Kerskailijan suuri havahtuminen

* Tehtävä mahdollistaa yhteistyön kuvataideopettajan kanssa. Tehtävä löytyy myös ruotsiksi ja englanniksi.

7. Tehdään traileri

Kun sarjakuvat jatkotarinoineen on saatu valmiiksi, niistä tehdään trailerit oppilaiden itse päättämillä sovelluksilla 2-3 oppilaan voimin. Erityisen tärkeää on sisällyttää traileriin käsitteet.