Miksi kiertotalous on tärkeää?

Kiertotalous on kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Se on kokonaisvaltainen ajattelutapa, joka tekee vahvasti tuloaan myös koulumaailmaan. Kestävä luonnonvarojen käyttö ja elinkaariajattelu näkyvät selkeästi uudessa opetussuunnitelmassa yli ainerajojen. On selvää, että nykyinen luonnonvarojen ylikuluttaminen ei voi enää jatkua.

Tulevaisuuden kannalta tärkeimmät henkilöt löytyvät kouluista. Opettajien rooli innostajina ja roolimalleina on tärkeä. Haluamme tukea opettajia tärkeässä työssä. Tarjoamme maksuttomia kouluvierailuja, joiden tavoitteena on antaa oppilaille eväät sisäistää kiertotalouden toimintatavat jo nuorena sekä kehittää oppilaiden ajattelua kohti luovuutta ja kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Sisältöjensä puolesta kiertotalous sopii käsiteltäväksi kaikissa oppiaineissa ja erityisesti ilmiöoppimisessa.

Ei ole paikkaa nimeltä pois!

Kiertotalous perustuu ajatukselle, jossa toisen jäte on toisen raaka-aine. Materiaaleja ei lopuksi heitetä pois, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Kiertotalous ei ole vain kierrätystä. Kyse on myös raaka-aineiden tuotannosta, materiaalien prosessoinnista, tuotteiden valmistuksesta, kaupasta, jakelusta sekä kuluttamisesta. Kiertotaloudessa kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Tavarat ovat kestäviä ja korjattavissa.

Mitä voit tehdä?

Kiertotalousnetin tehtäväpankkiin on koottu materiaalia opettajien vapaasti käytettäväksi. On myös mahdollista tilata Luonto-Liitolta kouluvierailu, vierailijoita meillä on tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa, Kuopion seudulla sekä Oulun seudulla. Voit tilata kouluvierailijan täältä. Tutustuthan opettajan ohjeisiin ennen tilausta. Yksittäisen oppituntivierailun suosituspituus on 60min. Kiertotalousmateriaalimme on suunnattu yläkouluikäisille nuorille. Voit halutessasi perehtyä tuntiohjelmaan etukäteen.